Undervisning i værdig ældrepleje

Hvis du drømmer om, at arrangere undervisning på arbejdspladsen, for hele gruppen af medarbejdere eller hele flokken af pårørende, så kommer jeg ud til jer, og skræddersyr den undervisning, I har brug for, i jeres rammer.

Eksempler på emner:

Eksempler på emner:

Hvem henvender undervisningen sig til?

Alle faggrupper indenfor ældre
– og sundhedsområdet

Pårørende til ældre og/eller demensramte personer

Frivillige ved demens og ældreområdet

Sammenslutninger og foreninger med interesse for det mellemmenneskelige

Hvordan er undervisningsformen?

Der indgås aftale ved det enkelte arrangement/forløb. Der kan f.eks. være tale om:

Tidsrammen aftales. Der kan være tale om oplæg à en time eller to, halve dage, hele dage og længere forløb, feks med prøvehandlinger mellem læringsmoduler.