Om Praksis Perspektiv

” Hvordan vi ser på os selv gør en forskel. Det har betydning for, hvordan vi behandler andre mennesker. Det har betydning for den enkeltes livskvalitet og for vores alles livskvalitet. For hvad er livets kvalitet her på jorden? Det er jo bare den samlede sum af vores daglige kontakter med hinanden. Enhver lille venlighed forbedrer derfor livskvaliteten.” 
Desmond Tutu

Værdier

Jeg har valgt navnet Praksis Perspektiv, fordi jeg søger at støtte en nærværende og værdig hverdagspraksis for såvel borgere som medarbejdere og ledere. Fra mit synspunkt skal faglig opdatering, forfriskende teoretisk viden og et skarpt blik for mellemmenneskelige relationer skabe perspektiv, give indsigt og vise os nye veje at gå. 

Praksis Perspektiv eksisterer for at folde kompetencer og viden ud hos de mennesker, der tager sig af de svageste (ældre) i samfundet, så de finder veje at gå i hverdagen.

Metoder

Gennem mine mange år med udvikling og pædagogik i sygeplejen går en rød tråd, der handler om, at være med på forkant og være fagligt klædt på til at udvikle praksis og os, der arbejder dér. For at kunne udvikle sig selv og sin praksis, er det min erfaring, at det er en stor hjælp at skifte perspektiv på forskellige måder. Det kan være at se det hele lidt i helikopterperspektiv, eller at få øje på den andens synsvinkel. Jeg vil gerne præsentere jer for værktøjer til at gøre det i hverdagen.

I filmen herunder: Når du gør en forskel gør det en forskel, kan du se en lille bid fra min undervisning.

Marte Meo er den mest jordnære og grundlæggende måde at arbejde med værdigt samspil i praksis. Det handler om at støtte op om det naturlige forhold til andre mennesker, at se den andens initiativer og møde dem på en tilpas og anerkendende måde, så der kommer ligeværdighed, også selvom den ene part måske har en skrøbelighed. I Marte Meo er fokus på at støtte begge parter i en relation, så samspil og kommunikation lykkes og forbedres. Jeg uddanner Marte Meo terapeuter, laver supervision, Brush Up og kortere kurser.

I individuelle samtaler, vil samtalen handle om at være dig, i den praksis, den livsomstændighed, du bringer på banen i samtalen. Der kan være meget belastning i tankerne om alt det, man bør gøre, og i rammer der ændres omkring én. Et vigtigt greb i samtalen er altid at finde forskellige nyttige perspektiver, der kan åbne veje for forståelse af hvad der er på spil for dig, og hvor fremtidens stier viser sig.

Sparring til grupper handler ofte om udfordrende borgersituationer. Det er vigtigt at besøge flere parters perspektiver, hvordan er det at være jer som medarbejdere – og hvordan er det mon at være borger. Sparringen sigter mod at gruppen tager beslutninger om deres fælles praksis.

I lederteams og organisationer kan det ind imellem give ny energi, at løfte blikket og se hvilke sammenhænge, kulturer og krav, der danner den verden, som du, som leder eller en organisation er en del af. Ikke for at fokusere på alt det, man ikke kan gøre noget ved, men for at konstatere, at når nu verden ser således ud, hvordan kan vi så være os  på den bedste måde? Hvad er vores berettigelse, hvem er vi? På hvilken måde står vi inde for at levere en værdigt praksis?

Historie

Min baggrund som konsulent og underviser er, at jeg har været sygeplejerske siden 1988. De seneste mange år har mit fokus særligt været klinisk vejledning, udvikling af praksis i ældreplejen, kompetenceudvikling af medarbejdere samt projektledelse, supervision og uddannelse. Særligt velfærdsteknologi-implementering, kommunikation, projektledelse, sygepleje, palliation og demens har været mit fokus. I 2019 startede jeg på fuld tid min virksomhed: Praksis Perspektiv, hvor jeg blandt andet løser opgaver som konsulent for Sundhedsstyrelsens Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Jeg underviser, laver ledersparring og praksisnær kompetenceundervisning i ældreplejen i hele Danmark på fuld tid. 

Fokus

I Praksis Perspektiv tilbyder jeg praksisnær kompetenceudvikling indenfor ældreområdet gennem undervisning, supervision og Marte Meo. 

Jeg formidler teori på en måde, hvor deltagerne får mulighed for at koble den direkte på deres hverdags praksis. Teori formidles med den lokale hverdagspraksis for øje.

Jeg er optaget af at skabe forløb, som er meningsfulde og understøtter det unikke lokalt. Derfor finder jeg det betydningsfuldt at flere niveauer i den enkelte organisation er med i udviklingsforløb.

“Keep it simple”  Maria Aarts