Til teamet

" Vi har bare brug for én, der kan tage godt hånd om processen.."

Som tidligere udviklingssygeplejerske og leder ved jeg, at I hele tiden har fokus på at tune organisationen, at få enderne til at hænge sammen og at sætte retningen i hverdagen.

Jeg tilbyder jer et udefrablik, så I finder et overblik og en fælles vej. Jeg elsker at spejle jeres kompetencer, så I får øje på, hvad I lykkes med. I min sparring skaber jeg sammen med jer et rum til refleksion og beslutningstagen. Jeg vil typisk benytte mig af interviews, reflekterende team, gruppedrøftelser med plads til smil og sjov. Måske er det særligt et specifikt samspil, der for tiden er svært, så finder vi mulige veje at gå sammen.

Facilitering kan have karakter af debriefing og supervision af en sag. Det kan også være, at I ønsker at igangsætte og uddanne jer til at afholde beboerkonferencer. Måske vil I formulere en lokal struktur for værdighedsarbejdet, den sidste tid eller lignende. Her vil fokus være at finde et sprog for, hvordan I gør hos jer, og en afklaring af hvem gør helt præcist hvad, når vi går ud af kursuslokalet. Inden vi starter udarbejder vi en plan sammen med jer. Den kan tilpasses den under vejs.

Sparring og undervisning på demens- og ældreområdet

Supervision, vejledning og praksisnær kompetanceudvikling indenfor ældre- og demensområdet.

Målgruppen er ledere og medarbejdere

Få hjælp til:

- at se ind bag mennesket med demens

- finde frem til, hvad der er vigtigt for en god hverdag for ham eller hende.

Få hjelp til

- Sparring til ledere, nøglepersoner og team i forhold til faglig ledelse

- en meningsfuld hverdag og kultur for ældreområdets medarbejdere.

Hvert forløb tilrettelægges efter jeres behov.

Lad os finde perspektiver så I sammen lykkes med mere i jeres praksis.

Mine oplæg veksler med jeres erfaringer og afprøvninger af små indsatser, så der kommer mere:

Jeg tilbyder