Nu kan du tilmelde dig til næste hold

Er du pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, so.su.assistent, fys-/ergoterapeut, psykolog, lærer, leder? Mon ikke det er noget for dig at blive Marte Meo terapeut?

Om Uddannelsen

Terapeutholdet starter den 5. og 6. januar med Marte Meo hos Internationalt certificeret Marte Meo Supervisor Hanne Jensen. Uddannelsens varighed er ca. 20 måneder. På holdet er I 4-5
terapeutstuderende med forskellig faglig baggrund, hvorved der opnås en tværfaglighed, som giver inspiration og medlæring.

Det naturlige samspil

Udviklingspsykologi/ demensviden

Skab forandring og læring

Formidling gennem billeder/video

Bliv samspilsekspert!

Du bliver i stand til at analysere alle former for samspil. Præcist og målrettet vil du kunne give supervision til kollegaer og andre ved behov for ændringer i samspillet. Som studerende arbejder du hele vejen gennem uddannelsen med videocases i din praksis og får løbende supervision på dette arbejde.

Optagelseskriterium

Din grunduddannelse

Minimumskrav til uddannelsen er relevant faglig grunduddannelse af mindst 2½ års varighed.

Ansvar for eget studie

Du skal kunne arbejde selvstændigt med at tilrettelægge tid til at filme, analysere film, give tilbagemeldinger og ”rode” med videoredigering samt skrive 5 cases i alt 50 sider, der skal godkendes.

Faglig vejleder​

Du har øje for at give anderkendende, faglig vejleder blandt kollegaerne.​

Klar til at lære nyt

Som terapeutstuderende er du villig til at sætte dig selv i spil i forhold til egen læring og udvikling.

Blik for detaljen​

Uddannelsen kræver tålmodig i at få blikket på detaljen. Det er en afgørende kompetence, da Marte Meo analyse kræver et ”rugbrødsarbejde” med beskrivelse af filmen sekund for sekund.

Adgang til at videofilme samspil

Det er nødvendigt, at du har relationer til steder, hvor du må og kan få lov til at filme samspil.

Praktiske Informationer

 • 17 undervisningsdage/ 1 certificeringsdag.
 • Tid på arbejdspladsen: videooptagelser og tilbagemeldinger til kollegaer.
 • Studietid: ca. fire timer om ugen. I studietiden analyserer du film og forberede tilbagemeldinger,
  skriver 5 cases/50 sider og laver eksamensforberedelse. Dette aftales terapeutstuderende og egen
  leder imellem.
 • Hjemmearbejde: læsning, øvelse, studiegruppe, forberedelse.

Prisen er kr. 28.000 ex. Moms – hvilket dækker undervisning, forplejning og supervision på casearbejdet.Betalingen kan fordeles over 2 kalenderår. Den afsluttende certificering koster kr. 2500,- (Denne sats er gældende fra 2015 og fastsat af lic. supervisorgruppen).

Det anbefales, at du holder et formøde med din næsteste leder inden opstart: Lav gerne en
læringskontrakt. Lav aftale om at anskaffe eventuelt videoudstyr og bog. Se under næste afsnit.

Teknisk:

 • Nyere bærbar PC til den enkelte studerende er nødvendig, til videoredigering og caseskrivning
 • Ny Ipad eller ny telefon – der kun bruges af terapeuten. Videokamera kan anvendes.
 • Stativ til video, telefon eller Ipad.Forlængerledning (3-5m) til 4 store runde 3 benede stik
 • Evt. ekstern harddisk

Bog:

 • Marte Meo – udviklingsstøttende samspil mellem mennesker
  – Af Jane Larsen& Pernille Roug, 2019. Øvrig litteratur er valgfri.

Opstart den 5. og 6. januar 2022. Hver undervisningsdag er fra klokken 08.30 – 15.00 i
Frederiksværk, tæt ved stationen inklusiv let morgenmad, frokost og kaffe, the, vand.
Konkret undervisningsplan udsendes senere.

Det siger andre

Marte Meo uddannelsen er en praksisnær uddannelse som har givet mig indsigt i min egen ledelsesstil. Og det har givet mig et nyt og andet fundament for at have faglige refleksioner med medarbejderne. Derfor kan jeg varmt anbefale Marte Meo uddannelsen til andre ledere.
Karina Sommer
Sygeplejerske og Områdeleder, Hillerød
Få blik for de små detaljer. Bliv skaber af den positive forandring.
Inger Kathrine Kjergaard
Sygeplejerske

TID OG STED

Datoer

Start: 5. - 6. Januar, kl. 8.30 - 15.00. Herefter hver den første onsdag i måneden fra kl. 8.30-15.00

Vi er her

Fredens Alle 17 3300 Frederiksværk
Telefon: + 45 30 22 54 90
Mail: hanne@praksisperspektiv.dk