Marte Meo

Marte Meo er en videobaseret supervisionsmetode, der bruges til at fremme godt samspil, samarbejde og udvikling. Videoklip af almindelige hverdagssituationer analyseres for at finde det, der allerede lykkes lidt og gøre mere af det. Vi lærer og udvikler os ved at se os selv på små filmklip, som Marte Meo terapeuten viser i en feed-back situation.

Om Marte Meo

Marte Meo er en videobaseret supervisionsmetode, der bruges til at fremme godt samspil, samarbejde og udvikling. Videoklip af almindelige hverdagssituationer analyseres for at finde det, der allerede lykkes lidt og gøre mere af det. Vi lærer og udvikler os ved at se os selv på små filmklip, som Marte Meo terapeuten viser i en feed-back situation.

Det er en central tanke i Marte Meo at dårligt samarbejde eller uforståelig adfærd oftest er en reaktion på at mennesker bliver mødt uhensigtsmæssigt. Marte Meo sætter os i stand til at afprøve forskellige små indsatser, som skaber en god samspilssituation for de mennesker, vi har i fokus.

Metoden kan bruges til alle aldersgrupper og al slags relation mellem mennesker.

Skønne videoer

Hvis du vil vide mere og se flere små film, så tjek Alzheimerforeningens inspirationsfilm til pårørende.

Se filmenen

Bliv Marte Meo Terapeut

Er du pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, so.su.assistent, fys-/ergoterapeut, psykolog, lærer, leder? Kom med på næste hold.

Terapeut brush-up​

Det du kan som Marte Meo terapeut er både godt og vigtigt. Ved at mødes med andre Marte Meo terapeuter og få professionel feedback af en supervisor, holder du dig opdateret, samtidig med at du holder gnisten ved lige.

 

 

Jeg tilbyder Brush-up forløb for Marte Meo terapeuter. Brush-up tilpasses den aktuelle gruppe, der deltager. Det er et forløb kursusdage, hvor fokus er at holde din Marte Meo uddannelse ved lige, og give inspiration og nye ideer.
Fælles temaer tages op efter gruppens behov, og der er en stor medlæring i at se hinandens film Kursusdagens indhold består primært af sparring til den enkelte deltager. Det er derfor vigtigt at deltagerne har film og cases med fra egen praksis.

Jeres tid er kostbar, så undervisning og sparring tilrettelægges ud fra det, der giver mening i forhold til jeres situation.

Tilrettelæggelse af brush-up

Jeg kommer gerne ud til jeres kommune, hvor I sørger for lokaler og forplejning, eller vi mødes i mine lokaler i Frederiksværk.

Minimum 4 deltagere, max. 8 deltagere pr. hold.

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi kan tilpasse forløbet til jer. Hvis det er ønsket, kan der suppleres for eksempel med et årligt ledermøde med fokus på at understøtte Marte Meo på plejehjemmet eller i kommunen.

Kontakt mig endelig, så finder vi en løsning.

Der aftales 2 – 4 kursusdage pr. år.

Marte Meo grundkursus

Boost frontpersonalet med et 5 dages praksisnært Marte Meo kursus ( Marte Meo grundkursus )

Kurset er til dig, der vil nørde med at finde løsninger, når samspillet indimellem er bøvlet. Du vil komme til at forstå din praksis bedre og udvikle den i en retning, hvor du kan finde positive løsninger og nye veje at gå. Kurset dig, der er medarbejder eller leder i dagtilbud,  på en skole, /gymnasie, på et plejehjem eller en anden arbejdsplads med relationsarbejde.

Metoden har evidens for at styrke relationsdannelse mellem barn/borger/pårørende, og medarbejdere. Gennem Marte Meo grundkursus til en større gruppe af frontpersonalet vil arbejdspladsen øge fagligheden omkring kommunikations- og samspilskompetencer, så den enkelte medarbejder oplever at lykkes og så borgerne/ brugerne/ børnene oplever at blive mødt og set. Dette skaber fælles udvikling i praksis og nye løsninger til godt samspil.

Marte Meo grundkursus, 5 dage

Du får viden, kompetencer og konkrete redskaber til direkte brug i dit arbejde og til de udfordringer, du møder i din hverdag. Du og medkursisterne optager små videoklip fra jeres praksis og får supervision, hvor vi ser efter dét, der fungerer og efter udviklingsmuligheder.

Du vil få blik for at inddrage en Marte Meo terapeut til vanskelige samspilssituationer og vil kunne assistere Marte Meo terapeuten med at filme og have øje for hvornår metoden med fordel kan anvendes.

Indhold:

Vi identificerer verbal nonverbal kommunikation, borgerens behov for støtte og omsorgspersonens ressourcer. Vi træner kommunikationsteknikker. Vi benytter Logbog, dialog og rollespil foruden faglige oplæg, der knytter Marte Meo elementerne til Praksisnære metoder som: Personcentrerede omsorg, Psykologiske behov, Trivselskar, Relationscirkel, Triggermodellen og den Tredelte hjerne

Supervision af sager

Når samspillet bøvler, og du bliver i tvivl, om hvad du skal gøre. Det kan for eksempel være hvordan du bedst kan være mor eller far i en situation med dit barn, eller hvordan I som medarbejderteam bedst får hjulpet et menneske, som ikke er glad for hverdagens samarbejde omkring den personlige pleje, og det kan være alt muligt andet ( ledelse, undervisning, samtaler, grupper).  Hverdagssituationen filmes og jeg analyserer filmen og giver feedback. 

 

I feedbacksituationen ser vi filmklip, hvor du kommer  til at se, hvad du lykkes med, hvad den anden har brug for og glæde af og hvad du skal gøre mere af fremover. Vi vil mødes, indtil du synes, at problemet er løst ( 3 – 6 gange er almindeligt). Skriv eller ring til mig, så finder vi en måde at gøre det på. Jeg er vild med denne slags opgaver, fordi det gør en forskal både for dig og den, du skal hjælpe.

 

Oplæg om Marte Meo

 Måske arbejder I med Marte Meo eller skal til at brede det ud i organisationen, og I vil gerne give en god inspiration og introduktion. I har lokalerne, hvor man kan vise film. Jeg kommer, underviser og har filmeksempler med indenfor det relevante område.